Pompa genelde elektrik enerjisinin hidrolik enerjiye çevrilerek sıvıyı mekanik güçle hareket ettiren bir makinadır. Sıvıyı hareket ettirmek için kullandıkları yönteme göre pompalar üç ana gruba ayrılabilir: "direkt kaldırma", "yer değiştirme" ve "yerçekimi" pompaları.
 
Pompa genelde piston hareket veya dönme hareketiyle belirli bir enerji tüketerek sıvı taşıma işi yapar. Pompalar, kas gücü, elektrik, içten yanmalı motor veya rüzgar enerjisi dahil olmak üzere birçok enerji kaynağıyla çalışır. Tıbbi uygulamalarda kullanılan için mikro pompalardan, büyük endüstriyel pompalara kadar birçok boyutta olabilir.

 

Santrifüj Pompası Drenaj Pompası Keson Kuyu Pompası


 

Çamur Pompası Atık Su Pompası Yangın Pompası Klor Pompası